STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Oferta na rynku rzeczoznawstwa morskiego

Nawigacja Morska i Bezpieczeństwo Żeglugi:

 • zagadnienia nawigacji stosowanej,
 • kartografia, hydrografia,
 • nawigacja radarowa I antykolizyjna,
 • elektroniczne systemy nawigacyjne,
 • ratownictwo morskie,
 • manewrowanie i holowanie,
 • logistyka torów podejściowych i wąskich przejść,
 • określanie dewiacji kompasów magnetycznych,
 • kalibracja i kontrola nawigacyjnych urządzeń pomiarowych,
 • audyty i ewaluacja kodów IMO, ISM, ISPS.

Maszyny i Urządzenia:

 • siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze,
 • urządzenia elektryczne i automatyka okrętowa,
 • łączność, elektronika,
 • komputerowe techniki obliczeniowe,
 • urządzenia chłodnicze,
 • zbiorniki i instalacje ciśnieniowe,
 • okrętowe i lądowe urządzenia przeładunkowe,
 • narzędzia rybackie.

Budownictwo okrętowe:

Konstrukcje pływające, kadłuby, zbiorniki.

 • określanie uszkodzeń konstrukcji okrętowych,
 • awarie szczegółowe CASCO,
 • stateczność i niezatapialność,
 • wytrzymałość kadłuba,
 • materiałoznawstwo,
 • inspekcje techniczne statków,
 • wycena i ocena techniczna jednostek pływających.
 • transport i sztauowanie towarów:
 • inspekcje jednostek pływających On/Off Hire, Condition,
 • inspekcje ładowni statków,
 • inspekcje kontenerów,
 • kontrola ilościowa i jakościowa ładunków, Draft survey,
 • ewaluacja ładunkowych Kodów i zaleceń IMO,
 • ładunki niebezpieczne wg IMDG,
 • preplaning i preloading ładunków szczególnych,
 • załadunek wyrobów stalowych,
 • transportowe wymagania unijne,
 • zalecenia ubezpieczycieli.

Transport multimodalny i zarządzanie transportem zintegrowanym:

 • transport, spedycja, logistyka i zarządzanie,
 • projektowanie, budowa i eksploatacja portów morskich i rzecznych,
 • zarządzanie portami,
 • zarządzanie procesami usługowymi,
 • badania naukowe i wdrażanie projektów,
 • polityka i strategia w gospodarce morskiej,
 • analizy gospodarcze,
 • psychologia transportu.