STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Prawo o stowarzyszeniach

Osoby zainteresowane odsyłamy do pełnej treściu ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 18 listopada 2020.