STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Deklaracja przystąpienia do MEA

Zachęcamy do przystąpienia do zespołu ekspertów naszego Stowarzyszenia.

W tym celu należy wypełnić załączony wniosek i przesłać go pocztą tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie Ekspertów Morskich "MEA",
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
lub drogą mailową na adresy:
biuro@mea.szczecin.pl
cz.christowa@wp.pl

Członkiniami i członkami Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zostać mogą wybitni fachowcy w dziedzinie związanej z szeroko rozumianą gospodarką i administracją morską, transportem morskim, rzecznym i intermodalnym, logistyką morską, portami morskimi, budową i eksploatacją portów morskich, przemysłami morskimi, turystyką morską, ochroną środowiska morskiego, bezpieczeństwem oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, cieszący się w środowisku morskim dobrą opinią i zaufaniem, rekomendowani przez dwóch wprowadzających członków, zweryfikowani przez Komisję Kwalifikacyjną działającą przy Stowarzyszeniu.