STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Lista ekspertów MEA

Andrzej Kryżan

nr rej.: 0007

Andrzej Kryżan

kpt. ż.w., mgr inż.

+48 696 481 948
shipadvisers@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego. Nawigacja. Sztauerka. Ubezpieczenia morskie. Stateczność. Mocowanie ładunków ciężkich. Rozliczanie ratownictwa morskiego. Wycena jednostek pływających.

Czesława Christowa

nr rej.: 0022

Czesława Christowa

prof. MANS, dr hab.

+48 604 404 096
cz.christowa@wp.pl
www.christowaczeslawa.pl

Zakres ekspertyz:

Gospodarka morska. Logistyka morska. Transport intermodalny. Usługi portowe. Ekonomika, organizacja i eksploatacja portów morskich i rzecznych. Projektowanie centrów logistycznych. Zarządzanie projektami. Kierowanie zespołami badawczymi. Badania naukowe. Dydaktyka.

Marek Czernis

nr rej.: 0024

Marek Czernis

mgr, radca prawny

+48 601 421 716
+48 91 359 44 30
m.czernis@czernis.pl
www.czernis.pl

Zakres ekspertyz:

Prawo morskie. Przewóz ładunków morzem. Transport multimodalny.

zdjęcie

nr rej.: 0033

Zbigniew Kołodziej-Lewandowski

kpt. ż.w.

+48 513 321 170

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi. Sztauerka.

zdjęcie

nr rej.: 0055

Jan Wolny

kpt. ż.w., inż.

+48 601 567 554
janwolny41@interia.eu

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi. Nawigacja. Sztauerka. Uszkodzenia kadłubów i ładunków. Eksploatacja statków ro-ro i samochodowców. Draft Survey. Hatch Survey. Inspekcje i wyceny jednostek żaglowych. Wycena jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0060

Edward Nastalczyk

kpt. ż.w.

+48 601 581 611
+48 91 462 34 82
office@load-master.com

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi. Transport morski i multimodalny towarów. Sztauerka i transport ładunków ponadnormatywnych. Ubezpieczenia morskie. Wyceny jednostek pływających. Inspekcje Administracji Flagi.

zdjęcie

nr rej.: 0063

Kazimierz Alksnin

kpt. ż.w.

+48 604 886 230

Zakres ekspertyz:

Sztauerka. Ładunki chłodzone.

zdjęcie

nr rej.: 0064

Irma Nastalczyk

mgr

+48 91 462 34 82
irma.nastalczyk@load-master.com

Zakres ekspertyz:

Handlowa eksploatacja statków. Ekspertyzy z zakresu szkód transportowych i logistycznych.

zdjęcie

nr rej.: 0065

Janusz Grabian

prof. dr hab. inż.

j.grabian@pm.szczecin.pl

Zakres ekspertyz:

Materiałoznawstwo. Kadłuby i wyposażenie statków.

zdjęcie

nr rej.: 0067

Grzegorz Wojciechowski

kpt. ż.w.

+48 501 154 001
+48 91 426 96 98
Sealife@onet.pl
kolberga18@poczta.onet.pl

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi, Transport towarów drogą morską, Draft Survey.

Borysław Dopita

nr rej.: 0072

Boryslav Dopita

kpt. ż.w., mgr inż.

+48 604 624 760
+48 58 684 38 66
borek@email.cz
BoryslawDopita

Zakres ekspertyz:

Transport morski, Bezpieczeństwo żeglugi.

zdjęcie

nr rej.: 0075

Zdzisław Moryń

kpt. ż.ś., mgr inż.

+48 513 927 564
+48 91 461 37 81
zmoryn@gmail.com

Zakres ekspertyz:

Jednostki żeglugi śródlądowej, Rzeczoznawstwo techniczne. Awarie. Wypadki żeglugowe.

zdjęcie

nr rej.: 0079

Krzysztof Kobyłka

mgr inż.

+48 601 702 445
ecs@eurocargosurvey.com
www.eurocargosurvey.com

Zakres ekspertyz:

Towaroznawstwo. Sztauerka. Transport drogą morską.

Mirosław Wielgosz

nr rej.: 0082

Mirosław Wielgosz

kpt. ż.w. dr inż.

+48 600 169 900
wielgosz1@o2.pl

Zakres ekspertyz:

Nawigacja. Sztauerka. Wycena jednostek pływających i obiektów portowych.

Wiesław Galor

nr rej.: 0087

Wiesław Galor

prof. dr hab., kpt. ż.w.

+48 501 471 396
wiega@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Inżynieria ruchu morskiego.

zdjęcie

nr rej.: 0090

Ryszard Sitarz

mgr inż.

+48 605 088 308
r.sitarzexpert@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze.Zastosowanie wymagań konwencji i przepisów klasyfikacyjnych. Wycena jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0093

Leszek Magda

mgr inż.

+48 603 057 247
leszekmag@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Ładunki ponadgabarytowe: przeładunek, transport. Dźwigi pływające. Operacje przeładunkowe.

zdjęcie

nr rej.: 0096

Rafał Gamszej

mgr inż.

+48 660 717 101
stanag@op.pl

Zakres ekspertyz:

Certyfikacja i ocena techniczna kontenerów stalowych. Materiały niebezpieczne w transporcie morskim.

zdjęcie

nr rej.: 0097

Grzegorz Nadolny

kpt. ż.ś., mgr inż.

+48 782 978 522
nadolnygrzegorz@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej.

Piotr Gajlewicz

nr rej.: 0100

Piotr Gajlewicz

mgr

+48 91 577 47 41
p.gajlewicz@wgolegal.pl
www.wgolegal.pl

Zakres ekspertyz:

Prawo Morskie. Terminale portowe. Transport i logistyka. Energetyka morska. Projekty offshore.

Maria Christowa Doborowolska

nr rej.: 0102

Maria Christowa Dobrowolska

dr nauk o zarządzaniu
inż. transportu
inż. nawigacji
mgr ekonomii
mgr sztuki: klasa skrzypiec
mgr psychologii: psychologia kliniczna, psychologia transportu, neuropsychologia

+48 885 014 401
mchristowa@psychocentrum.net
www.psychocentrum.net

Zakres ekspertyz:

Transport morski. Usługi portowe. Organizacja, zarządzanie i eksploatacja portów morskich. Zarządzanie projektami. Psychologia transportu morskiego. Konsultacje i porady psychologiczne. Psychoterapia indywidualna. Psychoedukacja zdrowia. Warsztaty i szkolenia.

zdjęcie

nr rej.: 0104

Mirosław Kozłowski

st. mech. okrętowy, mgr inż.

+48 603 785 403
mk@marine.pl

Zakres ekspertyz:

Konstrukcje i mechanizmy okrętowe. Technologia remontów.

Hanna Przybylska

nr rej.: 0105

Hanna Przybylska

mgr inż.

+48 605 298 574
przybylska.h.k@gmail.com

Zakres ekspertyz:

Handlowa eksploatacja statków. Transport Morski. Zarządzanie projektami. Inspekcje i wyceny jachtów. Draft Survey. Wycena jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0106

Bernard Kotylak

mgr inż.

+48 780 045 409
b.kotylak7@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Konstrukcja kadłuba okrętowego. Stateczność statków. Wycena jednostek pływających.

Rafał Malujda

nr rej.: 0108

Rafał Malujda

mgr, radca prawny

+48 517 821 817
r.malujda@malujda.pl
www.malujda.pl

Zakres ekspertyz:

Ekspertyzy prawne. Mediacje i spory sądowe. Arbitraż żeglugowy i intermodalny.

zdjęcie

nr rej.: 0110

Marcin Przybylski

mgr inż.

+48 503 047 042
mpr@marinteknikk.pl

Zakres ekspertyz:

Projektowanie konstrukcji kadłuba. Wytrzymałość konstrukcji kadłuba. Obliczenia wytrzymałościowe metodą FEM. Projektowanie konstrukcji OFSHORE. Wyceny jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0112

Waldemar Majewski

mgr inż.

+48 733 513 641
waldemarmajewski11@gmail.com

Zakres ekspertyz:

Inspekcje Techniczne Statków. Wycena i Ocena Techniczna Jednostek Pływających. Siłownie Okrętowe i Mechanizmy Pomocnicze. Zarządzanie Statkiem - ISM, ISPS, MLC.

Krzysztof Młynarski

nr rej.: 0113

Krzysztof Młynarski

mgr

+48 502 564 715
mlynarski.krzysztof@gmail.com

Zakres ekspertyz:

Elektryka i automatyka okrętowa.

Krzysztof Tarka

nr rej.: 0114

Krzysztof Tarka

kpt. ż.w.

+48 571 247 550
ktarka1@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Ładunki ponadnormatywne: przeładunek, mocowanie. Ratownictwo: procedury, techniki. Operacje statek-statek: transfer ładunków, paliwa i osób. Holowanie: procedury i techniki. Manewrowanie: napęd ASD.

zdjęcie

nr rej.: 0116

Ryszard Putiatycki

mgr inż.

+48 601 798 899
ryszard@putiatycki.pl

Zakres ekspertyz:

Elektrotechnika i automatyka okrętowa.

Jakub Kucharki

nr rej.: 0117

Jakub Kucharski

kpt. ż.ś. st. of. pokł., mgr inż.

+48 798 007 199
jacob@marinn.eu
www.marinn.eu

Zakres ekspertyz:

Nawigacja. Bezpieczeństwo Żeglugi i Ochrona Środowiska Morskiego. Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych. Morski Transport Towarów. Stateczność statku. Draft Survey. Bunkrowanie LNG. Ekspert ADN. Żegluga morska i śródlądowa.

Bogusław Gronek

nr rej.: 0119

Bogusław Gronek

mgr inż.

+48 732 046 657
kontakt@blueocean-tech.pl
www.blueocean-tech.pl

Zakres ekspertyz:

Układy hydrauliczne jednostek morskich i śródlądowych, urządzeń pokładowych i podpokładowych, hydrostatycznych napędów głównych, wyposażenia ro-ro: promów i urządzeń portowych.

Andrzej Dobberstein

nr rej.: 0120

Andrzej Dobberstein

mgr inż.

+48 604 462 121
bth@dobberstein.pl
www.dobberstein.pl

Zakres ekspertyz:

Mechanika jednostek pływających w tym nitowane, kontenery, konstrukcje stalowe.

zdjęcie

nr rej.: 0121

Robert Kęsicki

mgr

+48 604 466 426
info@svs.com.pl
www.svs.com.pl

Zakres ekspertyz:

Obsługa awaryjna szkód ładunkowych „cargo”.

Zbigniew Łosiewicz

nr rej.: 0122

Zbigniew Łosiewicz

prof. ZUT, dr hab. inż.

+48 600 275 871
horn.losiewicz@wp.pl

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi. Siłownie i silniki okrętowe.

zdjęcie

nr rej.: 0123

Stefan Szajowski

kpt. ż.w.

+48 602 504 062
s.szajowski@chello.pl

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo żeglugi i nawigacji. Sztauerka. Pilotaż morski. Inspekcje ON-OFF hire.

Tymoteusz Listwnik

nr rej.: 0124

Tymoteusz Listewnik

kpt. ż.w., mgr inż.

+48 601 880 644
tlistewnik@gmail.com

Zakres ekspertyz:

Bezpieczeństwo i higiena pracy na morzu. Analiza i zapobieganie wypadkom przy pracy na statku. Ocena bezpieczeństwa wykonywania pracy. Zarządzanie ryzykiem, analiza przyczyn źródłowych. ISM. MLC. Analiza marynarskich umów o pracę i warunków zatrudnienia. Inspekcje kadłuba i zbiorników statkowych.

zdjęcie

nr rej.: 0125

Alicja Węgrzyn

mgr

+48 603 659 302
alicjawegrzyn6@gmail.com

Zakres ekspertyz:

Raporty ESG i organizowanie audytów ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny). Finansowanie inwestycji/projektów w sektorze transportu morskiego. Rachunek efektywności inwestycji. Programy restrukturyzacyjne. Analizy makroekonomiczne i sektorowe. Strategia przedsiębiorstwa. Ład korporacyjny. Kontroling.

zdjęcie

nr rej.: 0126

Jan Monieta

dr inż.

+48 512 662 898
j.monieta@pm.szczecin.pl

Zakres ekspertyz:

Opracowywanie i udział w składzie komisji orzeczeń technicznych sporządzanych w instytucji transportowej w sprawie uszkodzeń środków transportowych podczas eksploatacji przez ponad 5 lat. Prowadzenie ekspertyz w zakresie zdarzeń niepożądanych antropotechnicznych systemów transportowych.

zdjęcie

nr rej.: 0127

Grzegorz Wójcik

Starszy Mechanik, mgr inż.

+48 609 530 245
wojcikgrzegorx@gmail.com
marcoservice.com.pl

Zakres ekspertyz:

Ocena stanu technicznego siłowni okrętowych. Diagnozowanie problemów technicznych i ich rozwiązywanie. Sporządzanie specyfikacji remontowych dla utrzymania stanu, zgodnie z przepisami flagi i towarzystw klasyfikacyjnych. Nadzór nad remontami dla utrzymania klasy.

zdjęcie

nr rej.: 0128

Mieczysław Scheibe

dr inż. mechanik

+48 697 477 737
mscheibe@vp.pl

Zakres ekspertyz:

Maszyny i urządzenia - okrętowe i lądowe urządzenia przeładunkowe - spec.: pokładowe mechanizmy okrętowe i dźwignice oraz dźwigi i dźwignice lądowe
Budownictwo okrętowe - konstrukcje pływające, kadłuby, zbiorniki - materiałoznawstwo - spec.: budowa kadłubów wybranych jednostek pływających (jachtów i łodzi motorowych), domów "na wodzie", tramwajów wodnych, pontonów, nadbudówek małych statków śródlądowych oraz wyposażenia wewnętrznej zabudowy nadbudówek statków wykonanych ze stali i stopów aluminium. Inspekcje techniczne jednostek pływających.

KONTAKT Z EKSPERTAMI RÓWNIEŻ POPRZEZ STOWARZYSZENIE:

ul. Wały Chrobrego 1-2 (Politechnika Morska w Szczecinie), 70-500 Szczecin
e-mail: biuro@mea.szczecin.pl