11.05.2023

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MEA

Uprzejmie informuję,
że w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 17.00 w sali „Pod Masztami”,
w Akademii Morskiej w Szczecinie,
przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
odbędzie się
zwyczajne Walne Zebranie członków
Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

z siedzibą w Szczecinie pod adresem
Wały Chrobrego1-2, lok. 140
wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000249474, posiadającego numer NIP 851-10-01-803, oraz numer REGON 810612259

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zatwierdzenie i wybór kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.
 8. Przedstawienie informacji o działalności Zarządu w okresie od 01.01.2023 do 31.05.2023.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 10. Sprawozdanie o stanie wpłaconych składek członkowskich.
 11. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2022 r.
 12. Określenie głównych kierunków i programu działalności Stowarzyszenia na lata 2023-2026.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zapraszam Szanowne Członkinie i Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w zebraniu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego

Uprzejmie informujemy o zaległych składkach na rzecz Stowarzyszenia powstałych w roku 2020, 2021, 2022, 2023.

Zaległe składki za poprzednie lata zostały umorzone.

Zaległe składki prosimy wpłacić na konto Stowarzyszenia:

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
Tytułem: Nazwisko i imię. Składki za okres 2020-2022.

Uregulowanie składek należy traktować z poczuciem obowiązku.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: cz.christowa@wp.pl

Z wyrazami szcunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
dr hab. Czesława Christowa, prof. MANS
Prezes Zarządu

Władze Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

w kadencji 2022-2026:

prof. MANS dr hab.

Czesława Christowa

Prezes Zarządu

Hanna Przybylska

mgr inż.

Hanna Przybylska

V-ce Prezes

Andrzej Kryżan

kpt. ż.w., mgr inż.

Andrzej Kryżan

V-ce Prezes

Zbigniew Łosiewicz

prof. ZUT dr hab. inż.

Zbigniew Łosiewicz

Członek Zarządu

 
Copyright © 2007-2023 MEA | All Rights Reserved